Blog 2016-12-28T13:38:20+00:00

Het combineren van dwangmaatregelen (bijv. dwangsom) bij een veroordeling voor reële executie (bijv. ontruiming)

By | 11 mei 2017|Cases, Nieuws|

De regelingen voor executie van een veroordeling met reële executie bestaan nu ruim 25 jaar (1 januari 1992 ingevoerd) maar in de praktijk levert de vraag of ze gecombineerd kunnen worden met een dwangsom nog steeds vragen op. Ik zie al vele jaren met grote [...]

Het nieuwe huwelijksgoederenrecht, welke problemen lost het op en wat voor problemen schept het?

By | 8 mei 2017|Geen categorie|

Als de privéschuldeiser gaat executeren, moet hij de helft van het vermogen afdragen aan de andere echtgenoot. Alleen, mevrouw of mijnheer heeft ook een overnamerecht volgens artikel 1:96 lid 3…  Gesteld dat mijnheer privéschulden heeft en dat een van de schuldeisers verhaal gaat uitoefenen op [...]

De “KEI” is door de kerk: KEI civiel 1.0 gaat als verplichte pilot van start

By | 18 april 2017|Actueel, Nieuws|

In de beginne was er het Goede Vrijdag overleg van 2012! Er kwam een wetsontwerp KEI, een wetsontwerp Hoger Beroep en Cassatie, een invoeringswet KEI en een Rijkswet KEI en nog 4 AMvB’s. Vervolgens kwam er het Experiment, de Pre pilot. Na ettelijke uitstellen Zag [...]

E-court leidt tot snellere betaling van schulden door consumenten?

By | 17 maart 2017|Actueel|

Recentelijk viel mijn oog op dit blog op VN.nl[1]. Het was duidelijk een advertorial want een ronkende tekst als  “Dat blijkt enorme voordelen te bieden voor zowel debiteur als crediteur” waarbij “dat” dan slaat op digitale arbitrage verwacht je niet in een beschouwend artikel en [...]

De nieuwe beslagvrije voet, berekening eenvoudiger en betere bescherming van het bestaansminimum. Belastingdienst verlaagt zelf minimum met 10% (overtuigt in dit verband niet)

By | 28 februari 2017|Actueel|

Op 16 februari jl. is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Kamer en is er een belangrijke stap gezet naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden. Om ervoor te zorgen dat mensen immers voldoende geld moeten overhouden om van te [...]

de Telegraaf “de armsten bestolen door BSR”, falend toezicht, pure misleiding en/of fraude!

By | 18 januari 2017|Actueel, Nieuws|

FALEND TOEZICHT, PURE MISLEIDING EN/OF FRAUDE Iedere beroepsbeoefenaar, althans bijna iedere, zal met enige scepsis luisteren als zijn of haar beroepsgroep wordt aangevallen en al helemaal als het om zaken gaat als fraude. In mijn vorige blog over een beschouwing van 2016 en een vooruitblik [...]

een Europees bankbeslag, (verzoek om rekeninginformatie…) Hoe moet het proces-verbaal er uit zien?

By | 16 januari 2017|Actueel, Nieuws|

In mijn eerdere blog van 23 mei 2016 ben ik ingegaan op de strekking van de verordening. Ik wil me nu wagen aan de uitvoeringspraktijk en suggesties voor het proces-verbaal en de betekening(en) (eventueel meervoud) die daarop gaan volgen. Voor het proces-verbaal zijn een groot [...]

Een beschouwing van 2016 en een vooruitblik op 2017 [BSR*] [BFT*] [CJIB*] [Nieuwe Tuchtrecht*] [Belgisch model*]

By | 9 januari 2017|Actueel|

Iedereen die verstandig is leert van het verleden en probeert daar zijn voordeel mee te doen voor de toekomst. In hoeverre dat kan hangt altijd af van het gegeven in hoeverre je invloed hebt op die toekomst, in hoeverre is die maakbaar. Als gerechtsdeurwaarder ben [...]

KEI, hoezo eenvoudig? De advocaat heeft 3 routes…de dagvaarding kent dit soort fratsen niet!

By | 5 december 2016|Actueel, Nieuws|

De KEI staat op de drempel van invoering. Het was gepland voor 1 februari 2017 maar ik lees dat het waarschijnlijk 1 april 2017 gaat worden. Veiligheid en Justitie is op dit moment doende met het opstellen van het KB dat de invoering regelt. Ik [...]