Blog 2016-12-28T13:38:20+00:00

Verklaren in de conservatoire fase…..het niet doen kan wel degelijk onrechtmatig zijn.

By | 12 september 2017|Actueel, Cases|

Namens één van onze opdrachtgevers, hebben wij een veelvoud van conservatoire derdenbeslagen gelegd ten laste van verschillende bedrijven uit hetzelfde concern. De advocaat van deze bedrijven waaronder (derden) beslag is gelegd wilde geen verklaring doen (in de conservatoire fase). Wat kennelijk bij lang niet iedereen bekend is [...]

Het CJIB verzet de bakens, het landschap is afgelopen jaren flink veranderd.

By | 2 augustus 2017|Actueel|

In de jaren tachtig koos de overheid er voor de incasso van een deel van de civiele geldvorderingen anders te benaderen. Ik doel daarbij onder andere op studieschulden en verkeersboetes. Bij verkeersboetes liep het destijds als volgt: dat waren zaken die de kantonrechter en masse [...]

KEI is alive en kicking, of we het nu leuk vinden of niet…de eerste uitspraak onder KEI

By | 13 juli 2017|Actueel|

Eerste uitspraak onder KEI door Hoge Raad Terwijl iedereen zich ingraaft (naar ik aanneem?) voor 1 september 2017, werkt de Hoge Raad al 4 maanden onder KEI. Het mooie van die situatie is dat de HR als cassatierechter meteen vuiltjes kan wegwerken. Een van de [...]

Schept de gelegenheid de dief of is het vlees zwak?

By | 5 juli 2017|Actueel|

De afgelopen weken[1] verscheen weer het ene na het andere krantenartikel over schuldenproblemen. Het lijkt steeds erger te worden of is het enkel omdat het steeds meer aandacht krijgt. Ook wordt steeds meer met de beschuldigende vinger naar de overheid gewezen. Schulden zijn al zo oud als [...]

Oude rommel opruimen graag! Hoeveel “beslagen” liggen er te roesten bij het Kadaster?

By | 8 juni 2017|Cases|

Recent[1] wees de voorzieningenrechter in Den Haag een vonnis dat de verkoper van een vastgoed mogelijk in grote problemen zal brengen. De eiser vorderde in kort geding opheffing van een in 1998 gelegd conservatoir beslag. Wat de eiser voor gronden aanvoerde is niet duidelijk uit [...]

Het combineren van dwangmaatregelen (bijv. dwangsom) bij een veroordeling voor reële executie (bijv. ontruiming)

By | 11 mei 2017|Cases, Nieuws|

De regelingen voor executie van een veroordeling met reële executie bestaan nu ruim 25 jaar (1 januari 1992 ingevoerd) maar in de praktijk levert de vraag of ze gecombineerd kunnen worden met een dwangsom nog steeds vragen op. Ik zie al vele jaren met grote [...]

Het nieuwe huwelijksgoederenrecht, welke problemen lost het op en wat voor problemen schept het?

By | 8 mei 2017|Geen categorie|

Als de privéschuldeiser gaat executeren, moet hij de helft van het vermogen afdragen aan de andere echtgenoot. Alleen, mevrouw of mijnheer heeft ook een overnamerecht volgens artikel 1:96 lid 3…  Gesteld dat mijnheer privéschulden heeft en dat een van de schuldeisers verhaal gaat uitoefenen op [...]

De “KEI” is door de kerk: KEI civiel 1.0 gaat als verplichte pilot van start

By | 18 april 2017|Actueel, Nieuws|

In de beginne was er het Goede Vrijdag overleg van 2012! Er kwam een wetsontwerp KEI, een wetsontwerp Hoger Beroep en Cassatie, een invoeringswet KEI en een Rijkswet KEI en nog 4 AMvB’s. Vervolgens kwam er het Experiment, de Pre pilot. Na ettelijke uitstellen Zag [...]