Nieuws

januari 2021

De overheid vraagt private schuldeisers om hulp: Meedoen, ja of nee?

2021-01-25T14:20:39+01:00

Het toeslagendrama is een nieuwe fase ingegaan. Na het snoeihard rapport van de commissie Van Dam, zitten we nu in het stadium dat iedere gedupeerde ouder op termijn (mei a.s.) terecht een voorschot krijgt van € 30.000,- los van verdere compensatie.  De branche- partijen zijn inmiddels daarover in gesprek met alle betrokken ministeries. Even terugschakelen: het is al lang duidelijk dat de gedupeerden compensatie moeten krijgen, maar het lastige daarbij is hoeveel. De kamer eiste snelheid, zowel van (voormalig) Staatssecretaris Menno Snel als zijn 2 opvolgers. Daarbij neemt men op de koop toe dat er ook echte fraudeurs zijn die nu geld in de [...]

De overheid vraagt private schuldeisers om hulp: Meedoen, ja of nee?2021-01-25T14:20:39+01:00

april 2019

Hoe leg je eigenlijk zo’n Boeing 777 aan de ketting? (de praktijk)

2019-04-16T14:25:16+02:00

Gisterochtend is er conservatoir beslag gelegd op een Luchtvaartuig uit India.          Het juridisch kader De discussie ontstond of er überhaupt wel beslag kon worden gelegd op deze Boeing. Deze Boeing vliegt namelijk regulier heen en weer tussen India en Schiphol. beslagverbod Art. 729a Rv verbiedt om beslag te leggen op Luchtvaartuigen die, in tegenstelling tot een chartervlucht, op regelmatige basis, vooraf geprogrammeerde uren vliegt tussen India en Schiphol gedurende het gehele jaar. Het was dus overduidelijk dat dit passagierstoestel voldoet aan de omschrijving regulier heen en weer vliegen maar er lag wel een keurig getekend verlof. Wat is wijsheid? Er zijn 2 [...]

Hoe leg je eigenlijk zo’n Boeing 777 aan de ketting? (de praktijk)2019-04-16T14:25:16+02:00

december 2018

Kosten rechtszaak ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij kanton door indexatie salaris gemachtigde per 2019

2018-12-31T11:52:12+01:00

Procederen kost geld, maar per 1 januari 2019 kost procederen minder geld dan voorheen. Vanaf deze datum is het zogenaamde salaris gemachtigde voor gerechtelijke procedures bij de sector kanton van de rechtbank namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd met maar liefst 20,1%. Door deze indexatie worden de kosten in gerechtelijke procedures bij de kantonrechter ruimer vergoed dan voorheen het geval was. Dit is goed nieuws voor procespartijen die in rechte hun gelijk willen halen, want zij krijgen voortaan een groter deel van de proceskosten in hun rechtszaak vergoed. De recente indexatie bij de kantonrechter volgt hiermee de eerdere indexatie van de liquidatietarieven bij rechtbanken en [...]

Kosten rechtszaak ruimer vergoed in gerechtelijke procedures bij kanton door indexatie salaris gemachtigde per 20192018-12-31T11:52:12+01:00

oktober 2018

Op naar een mooie samenwerking: De Best & Partners en facily LAW

2018-10-23T15:17:56+02:00

PERSBERICHT Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners en facily LAW, franchiseformule voor advocaten, juristen en mediators, hebben onlangs vergaande samenwerkingsafspraken gemaakt. Zo zullen de diensten van De Best & Partners beschikbaar worden gesteld aan de franchisenemers van facily LAW en zal facily LAW De Best & Partners als preferred supplier aanmerken. Beide ondernemingen passen zeer goed bij elkaar, nu zij kwaliteitsnormen hoog in het vaandel hebben staan. In de voorbije tijd hebben zij al samengewerkt en geconstateerd dat de wijze waarop De Best & Partners en facily LAW hun diensten aan hun klanten aanbieden, voldoet aan deze hoge kwaliteitsnormen die zij aan elkaar stellen. De Best [...]

Op naar een mooie samenwerking: De Best & Partners en facily LAW2018-10-23T15:17:56+02:00

juli 2018

E-Court, wederom…

2018-07-16T11:28:17+02:00

Het FD van vorige week dinsdag 10 juli 2018 vond het nodig een verhaal over e-court weer op te warmen, komkommertijd denk je dan of was het naar aanleiding van de flinke reorganiatie bij GGN door het wegvallen van e-Court. De kop "Deurwaarders verdienden onterecht miljoenen via e-Court"  deurwaarders verdienden onterecht miljoenen aan e-Court  is voor mij in ieder geval ronduit storend, want de indruk wordt gewekt dat alle deurwaarderskantoren met e-Court hebben gewerkt en dus eventueel onterecht geld hebben verdiend... Om het hele verhaal nog maar eens kort te schetsen. E-court is een arbitrage instituut dat veel naar verhouding kleine geldvorderingen behandelde, zaken die normaal bij de kantonrechter worden behandeld. [...]

E-Court, wederom…2018-07-16T11:28:17+02:00

juni 2018

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij

2018-06-29T15:24:44+02:00

Lange betalingstermijnen zijn een groot probleem voor heel veel bedrijven, vooral voor de MKB-bedrijven en de ZZP-ers. Overheden, maar ook met name grotere bedrijven bedongen en bedingen nog steeds een lange, tot zeer lange termijn waarbinnen ze niet hoeven te betalen. De afgelopen jaren haalde het vaak de pers: V&D (intussen failliet), de Hema en Douwe Egberts en dat is nog maar een heel kleine selectie. De afnemers hebben zo een gratis kredietlijn op kosten van hun leveranciers en dat is slecht voor de economie. In 2011 heeft de EU de richtlijn 2011/7/EU uitgegeven die EU lidstaten verplichtte hun wet aan te passen zodanig dat [...]

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij2018-06-29T15:24:44+02:00

Loonbeslag en privacy

2018-06-13T13:29:52+02:00

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverstrekking en dat zorgt nu al voor heel veel verwarring bij werkgevers welke gegevens zij wél en niet mogen verstrekken als De Best & Partners loonbeslag wil leggen en daarom gegevens opvraagt. De deurwaarder heeft wettelijk de bevoegdheid om bij de overheid op te vragen of, en zo ja bij wie iemand werkt dan wel een uitkering heeft. De deurwaarder bevraagt dan de UWV polis. De deurwaarder mag dit enkel doen als er een vonnis of dwangbevel is. De automatisering van de deurwaarder is zelfs zo ingericht dat altijd wordt gecontroleerd of er een vonnis is als de vraag aan het UWV wordt gesteld. De gegevens die de [...]

Loonbeslag en privacy2018-06-13T13:29:52+02:00

mei 2018

Advocatenkosten ruimer vergoed per mei 2018!

2018-05-30T08:41:35+02:00

Liquidatietarieven voor advocaatzaken aangepast De afgelopen week kreeg de verhoging van de liquidatietarieven de aandacht. Het is de forfaitaire, doorgaans niet kostendekkende bijdrage in de proceskosten die de gerechten toewijzen in de kostenveroordeling. Een verhoging is gunstig voor de cliënt van de advocaat omdat het tot een lagere declaratie zal leiden, daar mag je althans van uitgaan. Het tarief is voor het eerst in 1955 vastgesteld. Aanpassing vindt onregelmatig plaats. Volgens e-legal incasso advocaten bedraagt de recente indexatie ca. 20%. Let wel: dit betekent ook een verhoging van het nasalaris bij de colleges van maar liefst 20% naar € 239,--! In het tarief zit nog [...]

Advocatenkosten ruimer vergoed per mei 2018!2018-05-30T08:41:35+02:00

Het schuldenprobleem oplossen: een lippendienst of stelt het echt wat voor?

2018-05-28T09:50:09+02:00

Bij het lezen van de schuldenbrief van staatssecretaris van Ark moet je bedwingen niet cynisch te reageren. Ik kan dat niet en daarom dit blog. Eén ding is er wel goed aan: ook de Staat vindt dat schulden betaald moeten worden. Het is misschien oneerlijk een oplossing voor alle problemen te verwachten: ik heb uiteraard ook geen finale oplossing zoals ik een jaar geleden ook al betoogde. Wat in ieder geval niet als oplossing moet worden aangedragen is de nieuwe beslagvrije voet berekening en een aanpassing van het beslagverbod roerende zaken. Die vertragen de betaling en verlengen de uitwinning. Er liggen voor het gemiddelde huishouden heel [...]

Het schuldenprobleem oplossen: een lippendienst of stelt het echt wat voor?2018-05-28T09:50:09+02:00

februari 2018

Voor niets gaat de zon op? De deurwaarder werkt voor niks?

2018-02-19T13:51:07+01:00

Gratis? Wat is gratis. Met enige gefrons van wenkbrauwen (understatement) lees ik een wervende tekst van gratisgerechtsdeurwaarder.nl. Je kunt je diensten als deurwaarder in het buitengerechtelijke traject wél gratis verlenen maar zeer zeker niet in het gerechtelijke traject, dat is – gelukkig – strijdig met de regels over voorfinanciering. Het blijft voor mij dan  ook de grote vraag wat hier nu concreet wordt beloofd. Is dit procesfinanciering zoals dat in opmars is? Als ik onder analyse lees:  “Ons team analyseert de gegevens. Op basis hiervan ontvangt u een aanbieding. Dit houdt altijd in dat de gerechtelijke kosten volledig door ons gedekt worden. Is er geen succes dan [...]

Voor niets gaat de zon op? De deurwaarder werkt voor niks?2018-02-19T13:51:07+01:00

Contact Informatie

Wegalaan 32,

Telefoon: 023-5613465

Web: De Best en Partners

Meest recente berichten

Toekomstige evenementen

Ga naar de bovenkant