ZZP-ers

juni 2018

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij

2018-06-29T15:24:44+02:00

Lange betalingstermijnen zijn een groot probleem voor heel veel bedrijven, vooral voor de MKB-bedrijven en de ZZP-ers. Overheden, maar ook met name grotere bedrijven bedongen en bedingen nog steeds een lange, tot zeer lange termijn waarbinnen ze niet hoeven te betalen. De afgelopen jaren haalde het vaak de pers: V&D (intussen failliet), de Hema en Douwe Egberts en dat is nog maar een heel kleine selectie. De afnemers hebben zo een gratis kredietlijn op kosten van hun leveranciers en dat is slecht voor de economie. In 2011 heeft de EU de richtlijn 2011/7/EU uitgegeven die EU lidstaten verplichtte hun wet aan te passen zodanig dat [...]

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij2018-06-29T15:24:44+02:00

februari 2016

Armoede, Arm in Nederland? Eigen schuld! Is er een oplossing?

2016-12-28T13:38:22+01:00

Wat is armoede? Ik leef er niet in naar de normen van de overheid gezien mijn inkomen. Voor de puissant rijken ben ik wellicht een pauper. Het is relatief. Ik vind Wikipedia een gevaarlijke bron om te raadplegen maar als ik daar zoek op armoede krijg ik: Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften (minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het inkomen geheel op aan noodzakelijke uitgaven. Er is dan [...]

Armoede, Arm in Nederland? Eigen schuld! Is er een oplossing?2016-12-28T13:38:22+01:00

Contact Informatie

Wegalaan 32,

Telefoon: 023-5613465

Web: De Best en Partners

Meest recente berichten

Toekomstige evenementen

Ga naar de bovenkant