Cases

april 2019

Hoe leg je eigenlijk zo’n Boeing 777 aan de ketting? (de praktijk)

2019-04-16T14:25:16+02:00

Gisterochtend is er conservatoir beslag gelegd op een Luchtvaartuig uit India.          Het juridisch kader De discussie ontstond of er überhaupt wel beslag kon worden gelegd op deze Boeing. Deze Boeing vliegt namelijk regulier heen en weer tussen India en Schiphol. beslagverbod Art. 729a Rv verbiedt om beslag te leggen op Luchtvaartuigen die, in tegenstelling tot een chartervlucht, op regelmatige basis, vooraf geprogrammeerde uren vliegt tussen India en Schiphol gedurende het gehele jaar. Het was dus overduidelijk dat dit passagierstoestel voldoet aan de omschrijving regulier heen en weer vliegen maar er lag wel een keurig getekend verlof. Wat is wijsheid? Er zijn 2 [...]

Hoe leg je eigenlijk zo’n Boeing 777 aan de ketting? (de praktijk)2019-04-16T14:25:16+02:00

To fly or not to fly, that is the question

2019-04-16T14:24:01+02:00

Het leggen van een beslag op een Luchtvaartuig behoort tot de echte exoten in beslagland en in onze praktijk. Met het origineel verlof op zak, zou ik vanmorgen vroeg conservatoir beslag leggen op een Indiaas toestel. We hadden verlof gevraagd en gekregen voor een Boeing 777 type met registratie A of B. En ja, laat ik eerlijk zijn, je slaapt minder goed dan normaal, maar dat bleek maar goed ook. Om 06:00 uur kreeg ik een ingeving om toch maar even met Schiphol te bellen met de vraag of het toestel daadwerkelijk om 08:11 zou landen op AMS. TOT MIJN ERGENIS KWAM ER EEN HINDERNIS.... De airside Operational [...]

To fly or not to fly, that is the question2019-04-16T14:24:01+02:00

juni 2018

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij

2018-06-29T15:24:44+02:00

Lange betalingstermijnen zijn een groot probleem voor heel veel bedrijven, vooral voor de MKB-bedrijven en de ZZP-ers. Overheden, maar ook met name grotere bedrijven bedongen en bedingen nog steeds een lange, tot zeer lange termijn waarbinnen ze niet hoeven te betalen. De afgelopen jaren haalde het vaak de pers: V&D (intussen failliet), de Hema en Douwe Egberts en dat is nog maar een heel kleine selectie. De afnemers hebben zo een gratis kredietlijn op kosten van hun leveranciers en dat is slecht voor de economie. In 2011 heeft de EU de richtlijn 2011/7/EU uitgegeven die EU lidstaten verplichtte hun wet aan te passen zodanig dat [...]

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij2018-06-29T15:24:44+02:00

maart 2018

Onafhankelijk als openbaar ambtenaar?

2018-03-19T13:38:39+01:00

Het Gerechtshof in Amsterdam (tuchtkamer) heeft dinsdag 6 maart jl. een duidelijke maar m.i. een vrij softe uitspraak gedaan: het staat een deurwaarder niet vrij vorderingen te kopen en deze vervolgens uit te winnen. Het ergste vind ik dat je de ene keer wordt opgehangen voor een relatief geringe fout en de andere keer kun je, voor de tweede keer in korte tijd, iets groots bewust fout doen en dan kom je er dus redelijk gemakkelijk van af: de symbolische sanctie die het Hof uitdeelde (1 euro per dossier) als je dat afzet tegen de winst die met deze – illegale – handel is verdiend…. [...]

Onafhankelijk als openbaar ambtenaar?2018-03-19T13:38:39+01:00

september 2017

Adres in onderzoek. Waar moet er nu betekend worden als een adres in onderzoek is?

2017-09-26T07:58:18+02:00

Bij een adres in onderzoek is het adres, zoals de kwalificatie al aangeeft, in onderzoek door de gemeente. Het resultaat van het onderzoek is vaak dat er een nieuw woonadres wordt geregistreerd of dat de betrokkene wordt afgevoerd. Het komt echter ook regelmatig voor dat de betrokkene bij het onderzoek daar nog steeds blijkt te wonen en daarna dus nog steeds “gewoon” op het onderzochte adres staat ingeschreven. In een daarna getrokken BRP informatie blijkt dan niets meer van het onderzoek. Waar moet nu betekend worden als een adres in onderzoek is? Idealiter zou een gdw op het onderzochte adres zelf moeten nagaan of het [...]

Adres in onderzoek. Waar moet er nu betekend worden als een adres in onderzoek is?2017-09-26T07:58:18+02:00

Verklaren in de conservatoire fase…..het niet doen kan wel degelijk onrechtmatig zijn.

2017-09-18T12:39:45+02:00

Namens één van onze opdrachtgevers, hebben wij een veelvoud van conservatoire derdenbeslagen gelegd ten laste van verschillende bedrijven uit hetzelfde concern. De advocaat van deze bedrijven waaronder (derden) beslag is gelegd wilde geen verklaring doen (in de conservatoire fase). Wat kennelijk bij lang niet iedereen bekend is dat art. 720 Rv art. 476a wel overeenkomstig van toepassing is verklaard! Kortom: de beslaglegger (in de conservatoire fase) heeft dus wel degelijk de mogelijkheid te weten of het beslag doel heeft getroffen, voordat hij, wellicht jaren later, een executoriale titel heeft verkregen. Het belang bij het tijdig en volledig afleggen van een verklaring in de conservatoire is evident... In [...]

Verklaren in de conservatoire fase…..het niet doen kan wel degelijk onrechtmatig zijn.2017-09-18T12:39:45+02:00

juni 2017

Oude rommel opruimen graag! Hoeveel “beslagen” liggen er te roesten bij het Kadaster?

2017-06-08T10:12:27+02:00

Recent[1] wees de voorzieningenrechter in Den Haag een vonnis dat de verkoper van een vastgoed mogelijk in grote problemen zal brengen. De eiser vorderde in kort geding opheffing van een in 1998 gelegd conservatoir beslag. Wat de eiser voor gronden aanvoerde is niet duidelijk uit het vonnis. Mogelijk is hij erfgenaam en wil hij het beslagen pand verkopen; ook kan hij zelf de schuldenaar zijn van het destijds gelegde beslag. Het is mij niet bekend hoeveel “beslagen” er nog bij het kadaster liggen te roesten. De vraag is of roesten de goede term is. Beslagen verjaren niet, de titel uit kracht waarvan ze gelegd zijn [...]

Oude rommel opruimen graag! Hoeveel “beslagen” liggen er te roesten bij het Kadaster?2017-06-08T10:12:27+02:00

mei 2017

Het combineren van dwangmaatregelen (bijv. dwangsom) bij een veroordeling voor reële executie (bijv. ontruiming)

2017-05-11T09:02:29+02:00

De regelingen voor executie van een veroordeling met reële executie bestaan nu ruim 25 jaar (1 januari 1992 ingevoerd) maar in de praktijk levert de vraag of ze gecombineerd kunnen worden met een dwangsom nog steeds vragen op. Ik zie al vele jaren met grote regelmaat de combi voorbij komen en ik vraag me dan vaak af waarom. Wat dan ontbreekt is een serieuze onderbouwde stelling waarom die dwangsom nodig is. De gerechtsdeurwaarder kan immers het werk doen, de eiser hoeft er niet nog beter van te worden want daar gaat het m.i. vaak om. In de praktijk leidt de dwangsom vaker tot misbruik bij [...]

Het combineren van dwangmaatregelen (bijv. dwangsom) bij een veroordeling voor reële executie (bijv. ontruiming)2017-05-11T09:02:29+02:00

april 2016

Wet doorstroming huurmarkt, nu de uitvoering

2016-12-28T13:38:21+01:00

Het derde en voorlopig laatste blog over de wet doorstroming huurmarkt. Er is kritiek gekomen op mijn stellingname: is een tijdelijke huurovereenkomst zo erg? Natuurlijk niet en de Minister heeft een stuk extra bescherming willen bieden door Woningwet te wijzigen. Als ik het kamerstuk 34373 bezie (er is als ik dit blog schrijf nog geen staatsblad) lees ik in het nieuwe art. 50 onder meer: (..) 1. De toegelaten instelling gaat, behoudens het bepaalde bij en krachtens de artikelen 50 en 50a en artikel II, derde lid, derde en vierde volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, met betrekking tot haar woongelegenheden, bedoeld in artikel [...]

Wet doorstroming huurmarkt, nu de uitvoering2016-12-28T13:38:21+01:00

maart 2016

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast en al helemaal bij een ontruiming…

2016-03-14T20:41:29+01:00

Recentelijk werd ik bijna slachtoffer van een doodzonde: bij een kwestie keek ik niet in de geldende wettekst, enkel naar vrij recent (2014) gepubliceerde jurisprudentie... Wat was het geval: een pand was met toepassing van 3:268 BW onderhands verkocht en daarna kreeg ik de grosse van de beschikking met verzoek betrokkene te ontruimen. Ik had nog in herinnering een in 2014 (!) gepubliceerde beslissing van de rechtbank Roermond uit 2011[1]. Een schuldenaar vocht in die zaak de ontruiming aan omdat daar volgens hem geen titel voor bestond. De wet regelde in 525 Rv immers enkel de openbare veiling maar een schakelbepaling naar 3:268 of 548 [...]

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast en al helemaal bij een ontruiming…2016-03-14T20:41:29+01:00

Contact Informatie

Wegalaan 32,

Telefoon: 023-5613465

Web: De Best en Partners

Meest recente berichten

Toekomstige evenementen

Ga naar de bovenkant