Er worden iedere dag in Nederland honderden beslagen gelegd, maar beslag op een hond (zelfs meegenomen) trekt meteen de aandacht zo ook door een bericht in het AD van 24 oktober jl.

Het is niet nieuw, deze (terechte) opwinding en kritiek. In mei 2016 trok een soortgelijke actie[1] in Zoetermeer landelijk de aandacht toen een uiterst aaibare kat (ik weet het, schijn kan bedriegen) onder de spreekwoordelijke hamer dreigde te gaan. Helemaal (niet) leuk waren (qua- aandacht in de media) de collega’s die TV’s wilde gaan beslaan tijdens voetbalwedstrijden[2][3].

Nu wordt massaal gereageerd op LinkedIn op het bericht van Andre Moerman: 125 interessant en intussen 99 commentaren….: executiegeschil, tuchtklacht, vexatoir beslag, bewaargeving van de hond, oneigenlijke druk, morele en ethische armoede van de collega deurwaarder en ja, de ethische normen en de grens van het betamelijke… (@Bram Buik)! Laten we als juridische professionals ten alle tijde integer handelen en de kwaliteit én integriteit bewaken. Wellicht komt dit ethisch dilemma voort uit een persoonlijk moraal.

De mores op dit gebied zijn aan het veranderen mensen! In het preadvies over beslag roerende zaken uit 2012 werd al voorgesteld het beslag op gezelschapsdieren te gaan verbieden.

Ik hoor u denken: is hier nu écht een beslagverbod voor nodig of..? Kennelijk wel, maar het voorstel tot wijziging en aanpassing van wetgeving ligt al een tijd weg te stoffen bij het Ministerie…anders was dit natuurlijk niet gebeurd.

In het consultatiedocument uit juni 2018 over herziening van het beslagrecht (ten onrechte aangeduid als modernisering) neemt men dit over, terecht naar mijn mening.

Misschien dat er dan nu wel Kamervragen worden gesteld zodat de wet snel wordt aangepast om dit soort bizarre beslagacties te verbieden.

Wat natuurlijk geen serieuze aandacht krijgt is dat hier een schuldeiser niet wordt betaald en dat het blijkbaar zo ver is gekomen dat beslag roerende zaken is gelegd…maar dat terzijde.

Doet de collega in kwestie iets fout: ik moet daarbij afgaan op berichten, maar door beslag te leggen op de hond én de druk op te voeren door het huisdier ook nog eens in bewaring te geven, acht ik onwenselijk. Druk is nu eenmaal wel inherent aan een beslag en het heeft kennelijk gewerkt op een onvoorziene manier: er is een onbekende derde opgedoken die heeft betaald. De betrokken debiteur heeft naar ik aanneem ook geén beroep gedaan op schuldhulpverlening?

Wat hiervan ook zei: Laten we hopen dat collega deurwaarder zélf zijn verhaal wil doen waarom hij beslag heeft gelegd op de hond én in bewaring heeft gegeven. Daar hebben we wat aan toch?

Vanuit PR oogpunt kun je je afvragen of dit nu de meest handige actie is maar dat terzijde. Om het eens een keer heel legistisch te benaderen: er ligt een rechterlijke beslissing die niet wordt nagekomen en die nakoming is nu afgedwongen. De schuldeiser is blij dat zijn factuur is betaald, althans, daar ga ik vanuit.

[1] https://www.animalstoday.nl/deurwaarder-veilt-kat-als-deel-inboedel/

[2] https://www.waarmaarraar.nl/pages/re/28545/Deurwaarders_halen_televisies_op_tijdens_EK.html

[3] https://4nieuws.nl/binnenland/352421/deurwaarders-vanavond-tijdens-wedstrijd-op-tv-jacht.html?key=352421&cat=binnenland