Liquidatietarieven voor advocaatzaken aangepast

De afgelopen week kreeg de verhoging van de liquidatietarieven de aandacht. Het is de forfaitaire, doorgaans niet kostendekkende bijdrage in de proceskosten die de gerechten toewijzen in de kostenveroordeling. Een verhoging is gunstig voor de cliënt van de advocaat omdat het tot een lagere declaratie zal leiden, daar mag je althans van uitgaan.

Het tarief is voor het eerst in 1955 vastgesteld. Aanpassing vindt onregelmatig plaats.

Volgens e-legal incasso advocaten bedraagt de recente indexatie ca. 20%. Let wel: dit betekent ook een verhoging van het nasalaris bij de colleges van maar liefst 20% naar € 239,–!

In het tarief zit nog altijd onder 7f een relikwie: het salaris advocaat bij beslag 😌.

Van tijd tot tijd wordt dit door advocaten geclaimd. Naar mijn mening kan dit enkel bij scheeps- en luchtvaartuigenbeslagen en dan enkel als de advocaat verplicht moet worden ingeschakeld. Van tijd tot tijd krijg een collega dan ook een discussie met een advocaat die bij een beslag vastgoed dit salaris claimt.

De verhoging roept de begrijpelijke vraag op hoe het met de kantontarieven zit: die vraag is wel gerechtvaardigd gezien het feit dat 97% van alle geschillen bij de rechtbank door de Kantonrechter wordt beslist. De tarieven lopen hoe dan ook al lang uit elkaar: het tarief voor een zaak van 1 miljoen is bij de Kantonrechter € 1.000,– per punt, bij de civiele kamer € 3.099,– zie e-legal.nl//liquidatietarief en niemand heeft mij ooit uit kunnen leggen waarom een complex kort geding bij de Kantonrechter lager gehonoreerd moet worden dan bij de civiele kamer.

Het tarief voor met name de kleine zaken bij de Kantonrechter is al heel lang absurd laag.

Het Advocatenblad staat ook bij de verhoging stil en verwijst naar de indexering van de deurwaarderstarieven. Als die indexering goed zou worden toegepast (dus niet) zou ik vrede kunnen hebben met die vergelijking.

Ik wacht nu op Kamervragen over deze tariefsverhoging want heel wat consumenten gaan dit voor hun kiezen krijgen. De minister zal dan bijna zeker zeggen dit het prerogatief van de rechtspraak is en hij daar ook niets aan kan doen.