Laatst meldde zich een nieuwe cliënt bij ons kantoor en verzocht ons haar in eigendom toebehorende vliegtuigen onmiddellijk af te geven (reële executie), vanwege niet betaalde leasetermijnen. Een mooie opdracht, maar vooral specialistisch (maat)werk.

Hoe werkt dit in de praktijk?  

De feiten:

  • Executant (A) is eigenaar van 2 vliegtuigen (type Boeing 737);
  • Geëxecuteerde (B) heeft een Lease Agreement;
  • B is achterstallig met betaling;
  • A beëindigt en wenst tot afgifte (onder zich nemen) van haar toestellen.

Hoe “vlieg” je zo’n opdracht aan?

Als eerste kijken we naar de ’titel’ op basis waarvan actie dient te geschieden tegelijkertijd met juridische onderbouwing. In deze case betroffen het 2 (grossen) notariële akten. Vervolgens wordt gecontroleerd of het vliegtuig in de openbare registers (kadaster) is ingeschreven en/of in het Nationaliteitsregister. Aan de hand van de registratie (vergelijk dit met de RDW) kunnen we zien wie de houder is, eigenaar, bewijs van inschrijving etc.

Nadat er toestemming was gevraagd aan de Voorzieningenrechter om zonder voorafgaand bevel (is normaliter wel vereist) tot executie tot afgifte over te gaan, zijn wij met het verlof, de notariële akten, ter plaatse van de vliegtuigen gegaan. Voordat aan B het doel van de komst wordt medegedeeld, hebben wij eerst contact gehad met de autoriteiten die in dit soort zaken een startverbod opleggen. Dit maakt het voor de deurwaarder een stuk makkelijker om haar werk te doen, voordat de toestellen alsnog vertrekken naar een onbekende bestemming. Ons kantoor heeft alle formaliteiten in acht genomen (en dat zijn er heel veel) en vervolgens de vliegtuigen ‘waargenomen’. Symbolisch neemt de deurwaarder de vliegtuigen onder zich en geeft deze af aan de rechtmatige eigenaar (A).

Zodra dit is gebeurd, kan het start verbod eraf, geeft de deurwaarder alle autoriteiten (die altijd zeer meewerkend zijn) een hand, en vervolgd hij zijn weg weer naar kantoor, want ook daar worden alle zaken professioneel en adequaat voorbereid en behandeld.

(Blog: Maatwerk op hoog niveau, een cliché of een feit?)