ambtshandeling

juli 2018

E-Court, wederom…

2018-07-16T11:28:17+02:00

Het FD van vorige week dinsdag 10 juli 2018 vond het nodig een verhaal over e-court weer op te warmen, komkommertijd denk je dan of was het naar aanleiding van de flinke reorganiatie bij GGN door het wegvallen van e-Court. De kop "Deurwaarders verdienden onterecht miljoenen via e-Court"  deurwaarders verdienden onterecht miljoenen aan e-Court  is voor mij in ieder geval ronduit storend, want de indruk wordt gewekt dat alle deurwaarderskantoren met e-Court hebben gewerkt en dus eventueel onterecht geld hebben verdiend... Om het hele verhaal nog maar eens kort te schetsen. E-court is een arbitrage instituut dat veel naar verhouding kleine geldvorderingen behandelde, zaken die normaal bij de kantonrechter worden behandeld. [...]

E-Court, wederom…2018-07-16T11:28:17+02:00

april 2016

Elk exploot is een ambtshandeling

2016-12-28T13:38:21+01:00

Op 18 februari 2016 heeft de ledenraad van de KBvG een bestuursnotitie goedgekeurd over exploot/ambtshandelingen. Het ambtelijk handelen van de gerechtsdeurwaarder is door de wetgever omschreven in artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet (hierna GDW-wet). De opsomming is niet limitatief, er zijn andere taken zoals het optreden als ontvangende en verzendende instantie onder de gerechtsdeurwaarderswet en opzegging van huurovereenkomsten die in specifieke bepalingen zijn opgenomen. Het handelen is geen open stelsel, niet ieder handelen kan tot ambtshandeling worden verheven. Als een gerechtsdeurwaarder een huurcontract opmaakt is het daardoor geen ambtshandeling. Een betekening van een pandakte door de pandgever aan de pandhouder maakt het niet tot een [...]

Elk exploot is een ambtshandeling2016-12-28T13:38:21+01:00

Contact Informatie

Wegalaan 32,

Telefoon: 023-5613465

Web: De Best en Partners

Meest recente berichten

Toekomstige evenementen

Ga naar de bovenkant