Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverstrekking en dat zorgt nu al voor heel veel verwarring bij werkgevers welke gegevens zij wél en niet mogen verstrekken als De Best & Partners loonbeslag wil leggen en daarom gegevens opvraagt.

De deurwaarder heeft wettelijk de bevoegdheid om bij de overheid op te vragen of, en zo ja bij wie iemand werkt dan wel een uitkering heeft. De deurwaarder bevraagt dan de UWV polis.

De deurwaarder mag dit enkel doen als er een vonnis of dwangbevel is. De automatisering van de deurwaarder is zelfs zo ingericht dat altijd wordt gecontroleerd of er een vonnis is als de vraag aan het UWV wordt gesteld.

De gegevens die de deurwaarder krijgt zijn beperkt: hij ziet dus enkel of er een dienstverband is, niet hoeveel salaris de betrokkene verdient en dat is nu net van belang bij het leggen van beslag.

De wet geeft de deurwaarder daarom de bevoegdheid de werkgever te bevragen en de werkgever is op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (dus wettelijk) verplicht te antwoorden.

Moet u het vonnis opvragen en mag de deurwaarder dat bij een informatieverzoek al verstrekken? Nee. U voldoet aan een wettelijke verplichting als u aan de deurwaarder de gegevens verstrekt.

De deurwaarder schendt mogelijk de privacy als hij bij zijn verzoek om inlichtingen zonder juridische noodzaak het vonnis/dwangbevel al bijvoegd.

Als het daadwerkelijk tot een beslag komt wordt het vonnis wel aan u verstrekt. Een deurwaarder zal nooit telefonisch gegevens opvragen: hij zal u altijd schriftelijk benaderen. Dat stuk (brief of mail) moet uiteraard worden bewaard voor het geval u er ooit op wordt aangesproken.