Loonbeslag en privacy

2018-06-13T13:29:52+02:00

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverstrekking en dat zorgt nu al voor heel veel verwarring bij werkgevers welke gegevens zij wél en niet mogen verstrekken als De Best & Partners loonbeslag wil leggen en daarom gegevens opvraagt. De deurwaarder heeft wettelijk de bevoegdheid om bij de overheid op te vragen of, en zo ja bij wie iemand werkt dan wel een uitkering heeft. De deurwaarder bevraagt dan de UWV polis. De deurwaarder mag dit enkel doen als er een vonnis of dwangbevel is. De automatisering van de deurwaarder is zelfs zo ingericht dat altijd wordt gecontroleerd of er een vonnis is als de vraag aan het UWV wordt gesteld. De gegevens die de [...]