Een tweetal weken geleden werd onze branche opgeschrikt door een bericht dat twee deurwaarders zijn geschorst, naar ondertussen duidelijk is geworden, op een vordering van het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Het lastige en vervelende is dat harde informatie ontbreekt. De Telegraaf heeft het over een tekort van 1 miljoen en een lege derdengeldrekening. Tot op dit moment heeft de tuchtkamer die toch altijd wel “snel” is helaas nog niets gepubliceerd.

Het gebeuren is heel verontrustend. Ik kan niet voorstellen dat deze collega’s moedwillig fraude hebben gepleegd. Wat is er dan wel gebeurd?

Wat ik wel durf te stellen is dat het ernstig is want het is een voorlopige schorsing en die zijn ronduit zeldzaam. De eerste keer dat het voor zover mij bekend werd toegepast was in 2005 bij het ontslag van 2 deurwaarders in Amsterdam. Het tekort was toen ruim 5 miljoen euro. De tweede keer was het op verzoek van de KBvG toen een collega drugs had gebruikt. Twee jaar geleden volgde vooruitlopend op een ontslag in Assen ook schorsing. Het tekort was toen naar later bleek 8 ton en bestond al jaren maar was versluierd. Bij een aantal andere zaken die geleid hebben naar een (uiteindelijk) ontslag werd eerst de rechtsgang afgewikkeld waarna schorsing voor kortere of langere tijd volgde dan wel ontslag.

Bizar is het verhaal in de Telegraaf dat de software verouderd zou zijn. Onze automatiseerders kennende lijkt me dat niet voorstelbaar,maar wie ben ik. Wat wel gebeurd kan zijn is dat klantenafspraken niet goed zijn toegepast bij berekening van de derdengeldpositie maar nu ben ik aan het gissen.

De vraag die me nu wel kwelt is: was het BFT er op tijd bij en/of is er wel goed gecontroleerd? Een tekort zoals de Telegraaf aangeeft ontstaat, als het al klopt, niet zomaar. Deurwaarders moeten ieder kwartaal rapporteren en een tekort wordt normaal veroorzaakt door slechte bedrijfsresultaten. Die slechte resultaten zijn vervolgens een trigger voor het BFT om een controle te doen om te voorkomen dat derdengelden onrechtmatig worden gebruikt. Die vraag is des te dringender omdat de eerste kamer dinsdag 29 november 2016 vergadert over het doorbelasten van de kosten onder meer het toezicht naar deurwaarders, iets waar onze beroepsgroep zich niet zonder reden fel tegen verzet. Moet de KBvG betalen voor een toezichthouder die de focus niet goed heeft? Is het BFT er voor de deurwaarders? Nee, het BFT is er voor de samenleving, maar die moet kunnen vertrouwen op het werk van deze waakhond of zie ik dat verkeerd?

Als het verhaal binnenkort helemaal naar buiten komt hoop ik dat ik nog steeds vertrouwen kan hebben in het BFT want nu heb ik mijn twijfels.