De KEI staat op de drempel van invoering. Het was gepland voor 1 februari 2017 maar ik lees dat het waarschijnlijk 1 april 2017 gaat worden.
Veiligheid en Justitie is op dit moment doende met het opstellen van het KB dat de invoering regelt. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken want er gaan mogelijk allerlei verschillende teksten in het land gelden.

KEI in eerste aanleg, hoe werkt dat?
Als 1 april 2017 wordt gehaald heeft een advocaat 3 routes: 112 lid 1, lid 2 en 113. Hoe zo eenvoudiger? De dagvaarding kent dit soort fratsen niet!

Artikel 112 belicht
Bij indienen van de procesinleiding moet de advocaat een termijn geven aan de verweerder waarbinnen hij kan verschijnen. Die termijn moet minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden zijn .
De eerste 2 weken van de termijn zijn om het stuk of te laten betekenen of …het op een andere manier bij de verweerder te krijgen zodanig dat die in het geding verschijnt. Die keuze is niet zonder risico’s. Als niet wordt betekend maar langs een andere weg wordt toegezonden en betrokkene geen advocaat stelt is zal de verweertermijn ongebruikt verstrijken. Betekening garandeert
verstek als betrokkene niet verschijnt. Indien niet betekend is en verweerder niet verschijnt moet alsnog 112 lid 2 in combinatie met lid 5 worden toegepast: de deurwaarder betekent alsnog met verbetering van het oproepingsbericht, zie art. 112 lid 5 slotzin. Hoe gek het ook lijkt: de deurwaarder grijpt handmatig in en verbetert, desnoods met de pen. Een advocaat die niet alsnog laat betekenen heeft iets aan zijn cliënt uit te leggen want dan volgt niet ontvankelijk verklaring.

De route van 112 Rv heeft 3 nadelen: meteen griffierecht betalen, er is geen BRP controle op persoonsgegevens en adres – iets dat de deurwaarder bij een dagvaarding wel doet – en mogelijke onverhaalbaarheid. De deurwaarder komt immers ter plaatse en check van het digitaal beslagregister. De deurwaarder zal ook aangeven als verhaal problematisch lijkt.

Artikel 113 belicht
Een andere manier van procesinleiding is 113 Rv. Er wordt eerst betekend en daarna volgt de indiening door upload. Een betekening 113 Rv kent een belangrijk gevaar: de zaak wordt niet aanhangig door de betekening maar pas na upload, zie 125 Rv.

De gang van zaken is bijzonder. De advocaat moet volgens een vast door de rechtspraak vastgesteld format de procesinleiding inrichten, die niet indienen maar aan de deurwaarder zenden. Deze stelt het oproepingsbericht vast, ook volgens een vast format.

Bij 112 Rv wordt de verschijntermijn gerekend vanaf indiening, hier loopt die termijn vanaf de betekening met een minimum van 2 weken.

Deze manier van betekenen en indienen is ongewenst bij echt termijngevoelige exploten zoals een hoofdzaak na conservatoir beslag of een vervaltermijn. Maar in dergelijke zaken zullen naw gegevens e.d. ook wel beschikbaar zijn.

Cassatie
Als de Hoge Raad wel al op 1 februari 2017 op KEI invoert geldt dat voor (vorderings)zaken waar cassatie wordt ingesteld op of na 1 februari 2017.
Heeft de deurwaarder daarbij nog een taak: ja. Artikel 112 Rv dat betekening van de procesinleiding voorschrijft geldt ook in cassatie dus de cassatieadvocaat die indient moet de afweging maken of hij wel of niet laat betekenen binnen 2 weken na indiening/aanhangig maken. Het traject is hetzelfde als in de civiele zaken bij de rechtbank.
Artikel 113 Rv geldt niet voor cassatie, ook niet voor appel overigens. Het argument van de Minister dat hier geen BRP gegevens meer te controleren zijn kan ik billijken. Het voordeel voor de deurwaarderspraktijk is er: geen stress meer op de laatste dag van de cassatietermijn want de advocaat moet zelf op tijd indienen. Het daarna nog tijdig betekenen moet- als de opdracht onmiddellijk na het indienen aan de deurwaarder wordt gegeven- makkelijk binnen de twee weken lukken.