Ongeveer een jaar geleden wijdde ik een blog aan het dienen van twee heren bij de verhuur van woningen http://www.debloggendedeurwaarder.nl/het-dienen-van-twee-heren-ja-dus. De Hoge Raad heeft op 16 oktober 2015

[1] beslist dat een tussenpersoon die via een website aan mogelijke huurders aanbiedt feitelijk twee heren dient.

In de recente uitzending van Radar (2 weken geleden) had men het ook over het vervolg: hoe krijg je je dan geld terug?

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad heeft de praktijk aan huurders handige standaard brieven aangeboden maar die zijn uiteraard maar het halve werk want wat te doen als de tussenpersoon niet reageert/betaalt?

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft is dat de aangewezen partner want de overheid knapt het probleem niet voor u op: het is en blijft ieder voor zich. De ACM zal denk ik niet optreden want het zijn geen misleidende handelspraktijken.

Rechters zijn over deze zaken blijven oordelen.

Op 19 augustus 2016[2] veroordeelde de kantonrechter te Amsterdam een bemiddelaar die simpelweg onder een nieuwe BV was verder gegaan. De kantonrechter ging hierin wel heel ver want dit gebied is in de praktijk niet onomstreden en dan druk ik me voorzichtig uit. Het was voor de betrokkenen consument uiteraard wel heel prettig. Als de betrokken bemiddelaar een eenmanszaak was is het helemaal gemakkelijk want dat komt men uiteindelijk weer bij dezelfde man of vrouw uit. Was het een vof dan blijven de vennoten hoofdelijk aansprakelijk, ook al zijn ze uitgetreden.

Op 30 augustus 2016[3] werd in een zeer rechttoe rechtaan zaak de vordering van de huurder toegewezen, op 23 augustus 2016[4] volgde een afwijzing omdat daar geen sprake was van twee heren. De huurder had iemand ingeschakeld om een huurwoning te vinden en dat is iets heel anders als de zaak die de HR besliste.

Een goede analyse vooraf van de situatie is dus wel belangrijk, dus met name op het criterium van 7:417 BW, het dienen van twee heren. Als de tussenpersoon ook de verhuurder faciliteert is terugvordering mogelijk.

De deurwaarder aan wie u de zaak aanbiedt, zal eerst kijken of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand, dat zal gezien de hoogte van het terug te vorderen bedrag zelden het geval zijn en het inkomen van de eisende partij (huurder) is ook relevant.  Als de deurwaarder de zaak gewoon kan behandelen zal hij de betrokken bemiddelaar aanmanen tot betaling en zonodig een procedure bij de kantonrechter inleiden. Bedenk wel: zekerheid dat de zaak gewonnen wordt zal een goede rechtsbijstandverlener nooit beloven.

[1]  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3099

[2]http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5678

[3] http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5651

[4]http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5652