Wat betekent het beslagregister voor u als MKB-ondernemer?

Per 1 januari 2016 vullen alle gerechtsdeurwaarders het Digitaal Beslagregister voor Gerechtsdeurwaarders (DBR). Wat is het en wat heeft het ten doel?

Het beslagregister heeft ten doel:

1e te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;

2e te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Wat betekent het Centraal Digitaal Beslagregister voor u als MKB-ondernemer? Indien u incasso- opdrachten aan de deurwaarder aanbiedt die onder de werking van deze verordening vallen, dan zullen wij het beslagregister raadplegen. Wij krijgen hiermee beter inzicht in en overzicht van de situatie van de schuldenaar en kunnen u als opdrachtgever beter inlichten en adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw incassodossiers.  Echter, de mededelingen die zij aan de hand van de raadpleging mogen doen zijn wel beperkt.

Enkel als blijkt dat op basis van de ingeschreven beslagen niet aannemelijk is dat de vordering binnen drie jaar kan worden geïnd, zullen wij u daarover direct informeren.

Geen mededelingen uit het beslagregister is overigens nog geen reden om aan te nemen dat er verhaalsmogelijkheden zijn. Vorderingen en beslagen van overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, UWV en Gemeentes worden namelijk niet ingeschreven in het beslagregister. Wilt u een ambtshandeling toch laten uitvoeren? Dan moet u daar voortaan expliciet opdracht voor geven.

Wilt u hier nader over geïnformeerd worden of een masterclass t.z.t. bijwonen? Stuur een e-mail naar mijn blog of m.verheij@debloggendedeurwaarder.nl en ik houd u op de hoogte.

 

P.s.: U vindt de verordening en het Reglement terug op mijn company website. http://www.debestenpartners.nl/over-ons/centraal-digitaal-beslagregister/