De gerechtsdeurwaarderswet verandert, het eindspel!

Na (toch wel enige) opwinding over het alsmaar uitstellen, uitstellen, uitstellen  van de behandeling van de gerechtsdeurwaarderswet is er dan de anticlimax. Het geheel wordt op een avond in januari afgeraffeld en de Eerste Kamer is er binnen een week klaar mee.

Wat ook meeliftte was een heel slecht wetsontwerp dat de kosten van toezicht en tuchtrecht bij KBvG, KNB en NOvA gaat leggen.

Veel collega’s zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt toen het ontwerp in 2014 kwam: de deurwaarder in loondienst mocht blijven.

De hoofdmoot is gebleven, zoals die volstrekt overbodige wijziging van termen: toegevoegd-gerechtsdeurwaarder. Dat levert mogelijk drukkers een hoop extra werk op en als men een stagiaire heeft zal die specifiek genoemd moeten worden.  Zoals ik ook al in september schreef http://www/debloggendedeurwaarder.nl/de-gerechtsdeurwaarderswet-gaat-veranderen-te-laat-en-te-weinig/

Wat nauwelijks aandacht heeft gekregen is de belangrijke wijziging van art. 19. Het nieuwe lid 2 is een belangrijke versterking van de positie van de gdw in geval van faillissement van zijn cliënt.

Overigens: het bestuur heeft intussen wel mooi gebruik gemaakt van ruimte die het ontwerp leek te bieden bij art. 2 Gdw. De LR nam de beleidsnotitie op dit punt terecht over.

Het tuchtrecht wordt specifieker qua maatregelen maar een heel belangrijke kwesties zijn niet geregeld: de mogelijkheid van de KBvG om zich in een tuchtzaak te kunnen voegen of zelfstandig in het belang van het recht te kunnen appelleren in een principiële kwestie. Ook de termijn waarmee de tuchtkamer je met een oude sanctie mag achtervolgen blijft open. Door de begrijpelijke zwijgzaamheid rondom de onderhandelingen/lobby blijf ik me dat afvragen wat de inzet is geweest alhoewel ik geen moment twijfel aan de ijver van het bestuur. Daar ken ik de huidige voorzitter in ieder geval goed genoeg voor.

De sanctieregime verandert en wel op een niet ongevaarlijke manier. Nu lopen er collega’s rond met een berisping met aanzegging rond: wat is de volgende maatregel? Een of meer kandidaten aan de grond houden of wordt het een boete? Past de tuchtrechter het strafrechtelijke systeem toe? Let wel: er verdwijnt een sanctie en er komt er een bij.

Wat me ook intrigeert is het hoe en wat van de geschillencommissie. De visie van het bestuur (en de ledenraad) op dat fenomeen zal ik graag snel horen. Het zou me niets verbazen als dat ook weer een aardig bonnetje gaat opleveren. Anderzijds: een goed werkende geschillencommissie kan een hoop geld besparen in tuchtzaken..

De ledenraad wordt gehalveerd en de ressorten verdwijnen voor wat betreft de keuze van kandidaten. Er wordt nu op de ALV al volop strategisch gestemd, de nieuwe LR wordt een nog meer politiek orgaan. Dat is ook wel haar rol want ze moet beleid maken maar door het volledig vervangen van de ledenraad, zoals de bedoeling lijkt te zijn als ik de geruchten mag geloven, zal het een nog meer politieke keuze zijn. Mogelijk krijgen we een herhaling van eind 2013 toen we een overvolle ALV hadden die tijdens de pauze (en de verkiezingen) bijna leegliep. Ik ben er bang voor dat de kleine kantoren zullen ontbreken in de nieuwe ledenraad.

Op naar de volgende evaluatie maar eerst krijgen we nog het eindspel rond de Verordeningen Onafhankelijkheid I en II

Meer informatie en vragen Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Maarten Verheij, gerechtseurwaarder bij De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten,023-5613465 of mail naar  m.verheij @debestenpartners.nl

By |2016-12-28T13:38:22+00:0022 februari 2016|Nieuws|3 Comments

About the Author:

Meer weten over deze of andere interessante cases? Heeft u zelf een complexe zaak die u eens vrijblijvend wilt voorleggen? Neem contact met mij op, u kunt mij telefonisch bereiken op 023 - 5613465 of per e-mail via maarten@debloggendedeurwaarder.nl.

3 Comments

 1. Job Leijten 24 februari 2016 at 17:05 - Reply

  “De deurwaarder in loondienst mocht blijven” was in mijn beleving niet een boodschap die verkondigd werd, maar slechts een kennelijke conclusie die getrokken is. De memorie die bij het concept geschreven werd liet er weinig onduidelijkheid over bestaan wat onder een gerechtsdeurwaarder ondernemer moet worden begrepen.

  Zoals het fenomeen freelancedeurwaarder werd aangepakt ( en de das om werd gedaan) zo zouden ze dat wat mij betreft nu ook met het fenomeen deurwaarder in loondienst moeten doen. Maar die (proef) procedure durven we (de beroepsgroep) niet te starten. Want we zijn bang voor de uitkomst, want iedereen voelt al heus wel aan dat een deurwaarder in loondienst niet voldoet aan art 2 GDW.

  Gelukkig zien we nu een ontwikkeling in het tuchtrecht dat ook beroepsgenoten zelf een tuchtklachten kunnen indienen wanneer zij denken dat een deurwaardersorganisatie tegen de regels handelt; dit zagen we onlangs in een procedure bij een uitspraak van de tuchtrechter van notarissen. Daar hadden een aantal notarissen klachten ingediend (ECLI:NL:TNORAMS: 2016:2: beoordelingen bij punt 7.2). De tuchtrechter achtte de klagers ontvankelijk, ook al viel er over het al dan niet hebben van een belang te twisten. Interessante overweging van de tuchtrechter aldaar was overigens ook dat aandeelhouders-niet notarissen bij een 49 % aandeel een te grote lepel in de pap hadden om nog geloofwaardig te kunnen stellen dat de notaris dan toch onafhankelijk en onpartijdig is (voormelde uitspraak onder punt 7. 20). Kortom, 49 % mag ook niet, en ik neem aan dat we de betreffende overweging 1 op 1 naar de deurwaarderij kunnen doortrekken.

  Het wachten is nu op een groepje kleine kantoren die het fenomeen gerechtsdeurwaarder in loondienst aanmerken als concurrentievervalsend (of enig ander belang dat de ontvankelijkheidstoets zal doorstaan). Concurrentievervalsend is het omdat bijvoorbeeld in de verordening voorfinanciering is opgenomen dat de organisatie alle eigen kosten wel mag voorfinancieren. Doordat zij overal de (eigenlijk niet toegestane) deurwaarder in loondienst standplaatsen hebben, hebben zij voordeel ten opzichte van de kleine kantoren die immers een collega moeten inschakelen. Ook voor wat betreft de verplichte dekking geldt dit voordeel; immers, als voor de werkzaamheden geen derden hoeven te worden ingeschakeld, dan zijn dat dus geen verschotten waar een ontvangst of voorschot tegenover hoeft te staan. U denkt wellicht dat dit maar om een klein voordeel gaat? Nou, ik denk dat u er dan naast zit. Dat zal om miljoenen gaan.

  De gerechtsdeurwaarder in loondienst heeft maar 1 opdrachtgever en dat is zijn werkgever. Dat is mijns inziens niet in overeenstemming met de eisen van de wetgever. Het wordt tijd dat iemand die handschoen oppakt ( en als mensen zich geroepen voelen om dat samen te doen…..)

  • Maarten Verheij 25 februari 2016 at 08:54 - Reply

   Job,
   Laat ik om te beginnen zeggen dat ik je reactie zeer waardeer.
   Voor zover mij bekend heeft het Ministerie er nooit moeite mee gehad en is in 2003 voor het eerst iemand op een ondernemingsplan pur sec als loondienst benoemd. Ik vraag me werkelijk af of Justitie er moeite mee had. Justitie wilde volgens mij zo weinig mogelijk tijd aan ons besteden en hoopte dat er weinig bonje zou zijn. Men wilde (zie het ontwerp 22775) eerst zelfs helemaal geen PBO toestaan.

   Het consultatiedocument was duidelijk: geen loondienst. Dat standpunt werd in het wetsontwerp (dat nu wet gaat worden) niet herhaald. Ik heb de MvT net nog eens nagelezen en ik kan daar toch echt niet uit puttend at de gdw in loondienst niet zou kunnen. De Minister verkondigt wel heel ferm dat het kabinetsstand is dat (vrij vertaald) duidelijkheid moet zijn over een ieders status maar hij doet daar niets mee behalve nieuwe terminologie gebruiken. Trouwens: John Wisseborn heeft hier tijdens zijn voorzitterschap enorm op ingezet maar ik heb nog nooit gemerkt dat iemand buiten onze beroepsgroep zich er over opwond.

   Ik vraag me werkelijk af of V&J überhaupt weet wat ze willen. Let wel: het laten defungeren van gdws in loondienst kan niet (zomaar). Iedereen is bij KB benoemd en de wet geeft aan wat de redenen zijn voor ontslag. De AMvB zo formuleren dat je wel ontslag moet nemen? Ik heb geen vertrouwen in de kamer bij de Voorhangprocedure maar ik kan me werkelijk niet voorstellen dat men zoiets zou laten passeren. Ik verwacht juist enkel regels over derden-participatie.

   Het arrest van het Hof heb ik met grote belangstelling gelezen: het is voor een deel al weer historie door de nieuwe verordening die men aan heeft genomen maar ik vond het ook heel opmerkelijk dat de klacht tav de participatie ontvankelijk was. Het Hof stond er vond ik veel te weinig bij stil. Een actie van binnen uit van gdws ondernemers tegen gdws in loondienst zou enkel eventueel een kans maken als de wet of een AMvB de figuur verbiedt.
   Een verbod zou trouwens enkel met een ruime overgangsmaatregel kunnen: V&J wil denk ik niet een lawine aan schadeclaims uitlokken. Trouwens: op dit moment worden nog gewoon ondernemersplannen gdws in loondienst goedgekeurd.

   Ik ben heel benieuwd naar het stadpunt dat het Bestuur over de onafhankelijkheid in gaat nemen. In dat verband wil ik vanaf deze plaats wel kwijt dat ik blij met alle mails en tweets vanuit het Bestuur de laatste tijd.

 2. Job Leijten 25 februari 2016 at 20:55 - Reply

  Dag Maarten, ik heb in de kbvg groep even een oude discussie uit de sloot getrokken. Daarin haal ik in een van de commentaren een aantal passages uit de memorie naar voren die aan duidelijkheid weinig te wensen over laten. Ik verwijs je daar even nadrukkelijk naar.

  Daar komt bij dat de notaris zijn ambt uitdrukkelijk niet in dienstbetrekking mag uitvoeren.

  Ik vermoedt dat ze bij V&J simpelweg niet weten dat er deurwaarders in loondienst zijn. In de memorie reppen ze met geen woord over de vorm gerechtsdeurwaarder in loondienst namelijk; dat lijkt soms wel zo in die memorie , maar als je goed leest is dat steeds in de vergelijking met een kandidaat deurwaarder waarvan de opleiding nog niet is afgerond. Ergo, daar wordt de kandidaat deurwaarder in loondienst bedoeld.

  En hoe zouden ze het ook moeten weten bij V&J? De commissie van deskundigen geeft een positief advies, het bestuur van de kbvg keurt de aanvraag goed. Dat zijn de checks and balances die zijn ingebracht. Of dacht je dat de koning dat nog eens goed nakeek voor hij zijn handtekening zet? Of Els Lanooij? Nee, natuurlijk niet. Ik zat in december bij die zitting bij de Raad van State inzake de verordening onafhankelijkheid; daar verkondigde de KBvG dat er 400 benoemde gerechtsdeurwaarders zijn, daarmee mijns inziens moedwillig de indruk wekkende als ware er ook 400 deurwaarderskantoren; zij verkondigde echter niet dat het overgrote deel inmiddels in loondienst het ambt vervuld en dat er feitelijk maar een kwart daarvan daadwerkelijke organisaties betreft.

  Die deurwaarders in loondienst zullen niet uit hun ambt gezet worden; wel zal ze aangezegd worden dat ze hun ambt niet in dienstbetrekking mogen uitvoeren en dus naar een wijze moeten zoeken die de onpartijdigheidstoets en onafhankelijkheidstoets wel kan doorstaan. Daar zal hen een termijn voor gegund worden. Dat kan mijns inziens alleen maar als de deurwaarder alsnog kiest voor het ondernemerschap. Maar onder de nieuwe wetgeving betekent dat wel dat ze opnieuw een ondernemingsplan moet indienen. En dan dus los van de moederborst die hen al die jaren gezoogd heeft. Ik denk dat er maar weinig loondienstdeurwaarders zijn die daadwerkelijk over alle benodigde ondernemerscapaciteiten beschikken. En dat zelf ook wel zullen onderkennen, en dus die weg niet zullen bewandelen en hun ambt neerleggen en terugkeren naar het kandidaatschap. Als er deurwaarders in loondienst zijn die daadwerkelijk willen ondernemen, dan adviseer ik om nu direct die moedertepel los te laten, want een ondernemersplan wordt straks misschien niet goedgekeurd, terwijl je er nu nog helemaal geen hoeft in te dienen. Ik denk ook dat hierover bewust niet gesproken wordt om te voorkomen dat er nu ineens een hoop nieuwe concurrentjes in de markt bijkomen; immers, na inwerkingtreding van de wet zal dat een stuk moeilijker gaan dan nu. En de grote organisaties weten dit al lang hoor, of dacht je dat die inkrimping van kantoren enkel met bezuinigingen te maken heeft?

  Voor een schadeclaim is overigens ook geen plaats. Men zal gewoon zeggen dat je de kans kreeg om je ambt in ondernemerschap uit te oefenen, en die kans zelf niet hebt opgepakt. Ik vind jouw woordkeus ” eindspel” dan ook heel treffend. Dus, deurwaarders in loondienst, als jullie echt ondernemer willen worden, dan zou ik maar in actie komen voordat de nieuwe wet in werking treedt. Maar ik zou me ook nog eens twee keer achter de oren krabben, want zo leuk is het met al die regeltjes niet meer. En met liefde voor het ambt alleen red je het echt niet.

Leave A Comment