Maak kennis met de deurwaarder als schuldhulpverlener.

Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners opent dit jaar haar eigen deuren tijdens de Open Deurwaarders Dag op 5 april a.s. Wij doen dit samen met een landelijk netwerk van deurwaarderskantoren. Op deze dag kan men laagdrempelig kennis maken met de deurwaarder als schuldhulpverlener en het werk dat daarbij past.

Tijdens de landelijke Open Dag kunnen belangstellenden en belanghebbenden terecht bij de deelnemende kantoren van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Thema: de dialoog centraal.

De deurwaarder vervult een sociaal menselijke rol in de behandeling van de schuldenproblematiek. Hij staat daarbij voor een oplossingsgerichte aanpak, met oog voor zowel schuldenaar als schuldeiser.

De deurwaarder is bijna nog de enige die daartoe de dialoog voert met beide partijen. De meeste andere betrokkenen in schuldkwesties communiceren merendeels op schrift, per mail of telefoon. Met de dialoog voorkomt de deurwaarder in veel gevallen een verdere aanwas van schulden.

De dialoog en ‘Maatschappelijk Verantwoord Incasseren’.

De dialoog komt ook terug in de belangrijke leidraad voor het werk van de deurwaarder: ‘Maatschappelijk Verantwoord Incasseren’ (MVI). Ook al zijn er allerlei protocollen en werkwijzen geautomatiseerd – de deurwaarder staat voor een open, sociale en persoonlijke houding naar de schuldenaar.

Tijdens de Open Dag wordt inzicht gegeven in hoe de deurwaarder gehoor geeft aan de richtlijnen van de MVI-leidraad. Kenmerkend zijn: ieder traject is persoons- en oplossingsgericht; respect en openheid staan centraal en dit alles dient tegen acceptabele kosten te gebeuren.

De deurwaarders zien met dit alles incasseren als mensenwerk. Dit gaat wat hen betreft verder dan het handelen volgens de door de wet- en regelgeving bepaalde normen en procedures. De dialoog is daarbij van cruciaal belang, zo ook tijdens de Open Dag.

Open Dag als signaal.

De wet- en regelgeving maken het voor de deurwaarder echter nagenoeg onmogelijk om op haar huidige manier vorm te blijven geven aan de dialoog met de schuldenaar. Daarmee wordt voor een schuldenaar een waardevolle weg afgesneden om meer grip te krijgen op de eigen schuldenproblematiek en – belangrijker nog – erger te voorkomen.

De Open Dag is dan ook tevens bedoeld als signaal naar de landelijke politiek om met het openstellen van deurwaarderskantoren de waarde van de dialoog te benadrukken.

Op de website deurwaardersbelangen.nu kunt u zien wat voor u het dichtbijzijnde deelnemende kantoor is.

U kunt zich bij mij aanmelden: m.verheij@debestenpartners.nl  Ik dank u alvast hartelijk voor uw aanwezigheid en belangstelling.