Iedereen roept dat hij goed is, waarom zijn wij dan beter: persoonlijke benadering is de sleutel

In de moderne samenleving is er veel meer bewustwording aan wie krediet wordt verleend en hoe er mee om te gaan als wanbetaling zich voordoet. Dit gebeurt niet alleen omdat een wanbetalende klant een forse deuk kan slaan in de winst gezien de dunne marges, maar ook omdat een onjuiste benadering tot publicitaire schade kan leiden. De recente publicaties rondom Direct Pay zijn daar een treffend voorbeeld van want schuldeisers die hun vorderingen aan Direct Pay verkopen krijgen ook veel negatie  publiciteit. Sommige rechters pakken dit high profile op en doen aan namen en shamen met forse kostenveroordelingen.  Schulden zijn een probleem voor en de klant en de debiteur. De schuldeiser wil een zakenpartner die het correct oplost. Soepel waar mogelijk, doortastend waar geboden.

De Best en Partners begint zoals het hoort  met een correcte inschatting van de te volgen benadering en dat gebeurt door kritisch mee te denken. De klant is koning maar slaafs volgen wat de klant wil is ongewenst, zowel voor de klant als de debiteur. Het gaat er om nu nét dat ene geval te voorkomen dat de landelijke publiciteit haalt.

Iedere incassant kan gegevens inlezen in een database en vervolgens de printer zijn werk laten doen. Dat zal tot een bepaald resultaat kunnen leiden want menig debiteur zal opschrikken en alsnog aan zijn verplichtingen voldoen. Dat is het laaghangend fruit.

Een dergelijke brievenstroom, al dan niet voorzien van dreigementen kan lang niet altijd de toets der kritiek doorstaan van rechters in een eventuele procedure. In een recente procedure in Amsterdam strafte de kantonrechter dit genadeloos af.

Schuldeisers willen in de huidige tijd een maatschappelijk verantwoorde manier handelen en dat betekent maatwerk door een vertrouwde partner zoals de Best en Partners.

Aan “de poort” wordt onderzocht wat er speelt: is dit iemand die niet kan of niet wil betalen. Segmentatie is daarbij van levensbelang: het aanpassen van het incassotraject op de schuldenaar is essentieel.

Investeren in een relatie met een klant ziet niet alleen tot het moment van afleveren en declareren maar ook op de incasso die eventueel uit handen moet worden gegeven. Bij goede incasso wordt met behoud van de rechten van de schuldeiser gekeken of een oplossing mogelijk is die leidt tot (snelle) betaling zonder dat er onnodig bloed vloeit en dat is een ieders belang. Meedenken kost vaak niets en zorgt er voor dat de relatie niet onnodig wordt beschadigd. Bij een tijdelijk probleem kan de relatie behouden blijven en soms tot wederzijds voordeel worden voortgezet. De Best en Partners streef niet aan winstmaximalisatie maar naar vakwerk.

De klant verschaft waar mogelijk alle gegevens over de incasso en de betrokken debiteur, DeBest & Partners matcht die met haar gegevens en laat er een zo persoonlijk mogelijke benadering op los. Is daarvoor een bezoek aan de schuldenaar op zijn plaats dan vindt dat plaats en wel op een zo correct mogelijke manier. Iedereen is bij gebaat dat er snel duidelijkheid komt tegen zo laag mogelijke kosten ook voor de schuldenaar, dat is een kernpunt van maatschappelijk verantwoord incasseren. Juist diegenen die niet correct opereren veroorzaken de huidige reuring in de samenleving en aandacht vanuit de politiek.

Bij dat alles vergeten wij niet dat er wel betaald moet worden. Dus: zo snel mogelijk duidelijkheid over het te verwachten resultaat en vervolgens goed afhandelen.