De afgelopen week heeft in de tweede kamer dan eindelijk het debat plaatsgevonden over 2 wetsontwerpen die de beroepsgroep gerechtsdeurwaarder raken. Een ontwerp (34145) wil de kosten van overheidstuchtrecht naar de juridische beroepsgroepen doorschuiven.

Het kamerlid van Nispen van de SP verwoordde het nog wel het meest treffend:

Verder vind ik het principieel niet juist dat je onafhankelijke rechters die tuchtrechtspraak over je uitoefenen, moet gaan betalen. Tuchtrechtspraak is gewoon een vorm van rechtspraak; de kosten daarvan moeten door de samenleving als geheel worden gedragen. De advocatuur moet bijvoorbeeld gaan betalen voor rechters die over advocaten rechtspreken. Dat leidt tot een schijn van belangenverstrengeling en dat is onwenselijk. Ook om die reden ziet de SP dit wetsvoorstel niet zitten. Wij zullen daar niet voorstemmen. Ik ben nog bezig om te bekijken of wij via amendementen op dit punt nog iets kunnen doen.

Feitelijk zou (om het cru te stellen) voortaan onder een tuchtuitspraak moeten van de Kamer komen te staan: “Deze uitspraak werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de leden van KBvG”

Ieder lid van een tuchtcollege zal je terecht naar de keel vliegen als je zijn/haar onafhankelijkheid ter discussie stelt. Die wordt door dit ontwerp ook niet aangetast maar de beeldvorming naar buiten toe is volstrekt ongewenst en de onzinargumenten van de Minister kunnen niet verhullen dat dit een pure bezuiniging is. Trouwens: de deurwaarder-leden van de colleges worden sinds jaar en dag oor de KBvG betaald. Bij de NOvA idem dito. Dat is in het grijze verleden ingevoerd omdat Justitie ze weigerde te betalen (!).

De statistieken zijn duidelijk: het overgrote deel van alle klachten (94%) wordt afgewezen. Bij de publicatie van uitspraken op tuchtrecht.nl in de voorbije week werd 85% ingenomen door afgewezen verzetzaken.

De advocaten en deurwaarders zijn een beroepsgroep die uit hun aard klachten aantrekken. Je gaat de politie toch ook niet aanrekenen dat ze klachten krijgen: door hun werk zullen ze zelden op bloemen kunnen rekenen.

Het in te voeren (nog te lage) griffierecht is de enige serieuze bijdrage aan een afname van het aantal klachten. Het klachtrecht heeft een aanzuigende werking omdat het gratis is, laten we dat vooral onder ogen blijven zien. Een klager die echt niet kan betalen kan een beroep doen op jurisprudentie en anders kan de SP (die heeft een dik gevulde kas) wellicht een steunfonds inrichten.

Verder moeten we onder ogen zien dat dit banen gaat kosten. Deurwaarders zullen parttime toevoegingen zoveel mogelijk beëindigen en kandidaten constant op de weg houden, hetgeen leidt tot een verdere verschraling van het vak.

De suggestie van de KNB is heel nuttig: verhoog het tarief met een toeslag voor deze kosten.

Meer informatie en vragen

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met Maarten Verheij, gerechtsdeurwaarder bij De Best & Partners Gerechtsdeurwaarders en Incasso,

m.verheij @debestenpartners.nl