Vanmorgen ben ik met onze stagiaire naar de vuilverbranding (afval energie bedrijf AEB) geweest in Amsterdam en maakte op mijn kantoor een proces-verbaal van constatering op.

Onze stagiaire, Irma, stelde mij de vraag: doet u dat ook, deurwaarder? Wat voor mij de normaalste zaak van de wereld lijkt te zijn, is het velen nog niet het geval…maar dat komt nog! En inderdaad: ik vertelde haar dat onder toezicht van de deurwaarder, in casu – het daadwerkelijk vernietigen van zeer dure merk tassen, dure crème en testers, – moest worden vastgelegd.

Dit gebeurt veelvuldig in opdracht van grote data vernietigingsbedrijven, die een waardevolle bijdrage willen leveren aan de waarheidsvinding. Door het gehele proces helder en onafhankelijk vast te leggen, kan bijvoorbeeld een descente overbodig worden en zelfs een gang naar de rechter worden voorkomen.

Ik stel dus van deze vernietiging een verklaring op, waarin de gedane waarneming vastligt.

Het gaat hier in juridische zin om een akte, en wordt in de rechtspraktijk als bijzonder sterk ervaren. In veel omringende landen o.a. Frankrijk en België is een proces-verbaal van constatering een ambtshandeling, waardoor dit proces-verbaal het karakter van een authentieke actie heeft en daarmee dwingende bewijskracht heeft.

Voor een voorbeeld van een door mij opgestelde constatering kunt u contact opnemen. Hetzelfde geldt voor directe actie tegen foto’s, websitepagina’s en/of video.