juni 2018

(Te) laat betalen, een gesel voor de maatschappij

By |2018-06-29T15:24:44+00:0029 juni 2018|Cases, Nieuws|

Lange betalingstermijnen zijn een groot probleem voor heel veel bedrijven, vooral voor de MKB-bedrijven en de ZZP-ers. Overheden, maar ook met name grotere bedrijven bedongen en bedingen nog steeds een lange, tot zeer lange termijn waarbinnen ze niet hoeven te betalen. De afgelopen jaren haalde het vaak de pers: V&D (intussen failliet), de Hema en [...]

maart 2018

Onafhankelijk als openbaar ambtenaar?

By |2018-03-19T13:38:39+00:0019 maart 2018|Actueel, Cases|

Het Gerechtshof in Amsterdam (tuchtkamer) heeft dinsdag 6 maart jl. een duidelijke maar m.i. een vrij softe uitspraak gedaan: het staat een deurwaarder niet vrij vorderingen te kopen en deze vervolgens uit te winnen. Het ergste vind ik dat je de ene keer wordt opgehangen voor een relatief geringe fout en de andere keer kun [...]

september 2017

Adres in onderzoek. Waar moet er nu betekend worden als een adres in onderzoek is?

By |2017-09-26T07:58:18+00:0019 september 2017|Actueel, Cases|

Bij een adres in onderzoek is het adres, zoals de kwalificatie al aangeeft, in onderzoek door de gemeente. Het resultaat van het onderzoek is vaak dat er een nieuw woonadres wordt geregistreerd of dat de betrokkene wordt afgevoerd. Het komt echter ook regelmatig voor dat de betrokkene bij het onderzoek daar nog steeds blijkt te [...]

Verklaren in de conservatoire fase…..het niet doen kan wel degelijk onrechtmatig zijn.

By |2017-09-18T12:39:45+00:0012 september 2017|Actueel, Cases|

Namens één van onze opdrachtgevers, hebben wij een veelvoud van conservatoire derdenbeslagen gelegd ten laste van verschillende bedrijven uit hetzelfde concern. De advocaat van deze bedrijven waaronder (derden) beslag is gelegd wilde geen verklaring doen (in de conservatoire fase). Wat kennelijk bij lang niet iedereen bekend is dat art. 720 Rv art. 476a wel overeenkomstig van toepassing [...]

juni 2017

Oude rommel opruimen graag! Hoeveel “beslagen” liggen er te roesten bij het Kadaster?

By |2017-06-08T10:12:27+00:008 juni 2017|Cases|

Recent[1] wees de voorzieningenrechter in Den Haag een vonnis dat de verkoper van een vastgoed mogelijk in grote problemen zal brengen. De eiser vorderde in kort geding opheffing van een in 1998 gelegd conservatoir beslag. Wat de eiser voor gronden aanvoerde is niet duidelijk uit het vonnis. Mogelijk is hij erfgenaam en wil hij het [...]

mei 2017

Het combineren van dwangmaatregelen (bijv. dwangsom) bij een veroordeling voor reële executie (bijv. ontruiming)

By |2017-05-11T09:02:29+00:0011 mei 2017|Cases, Nieuws|

De regelingen voor executie van een veroordeling met reële executie bestaan nu ruim 25 jaar (1 januari 1992 ingevoerd) maar in de praktijk levert de vraag of ze gecombineerd kunnen worden met een dwangsom nog steeds vragen op. Ik zie al vele jaren met grote regelmaat de combi voorbij komen en ik vraag me dan [...]

april 2016

Wet doorstroming huurmarkt, nu de uitvoering

By |2016-12-28T13:38:21+00:0025 april 2016|Actueel, Cases|

Het derde en voorlopig laatste blog over de wet doorstroming huurmarkt. Er is kritiek gekomen op mijn stellingname: is een tijdelijke huurovereenkomst zo erg? Natuurlijk niet en de Minister heeft een stuk extra bescherming willen bieden door Woningwet te wijzigen. Als ik het kamerstuk 34373 bezie (er is als ik dit blog schrijf nog geen [...]

maart 2016

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast en al helemaal bij een ontruiming…

By |2016-03-14T20:41:29+00:0014 maart 2016|Cases|

Recentelijk werd ik bijna slachtoffer van een doodzonde: bij een kwestie keek ik niet in de geldende wettekst, enkel naar vrij recent (2014) gepubliceerde jurisprudentie... Wat was het geval: een pand was met toepassing van 3:268 BW onderhands verkocht en daarna kreeg ik de grosse van de beschikking met verzoek betrokkene te ontruimen. Ik had [...]

februari 2016

Tuchtkamer, als u iets vindt, wees dan duidelijk!

By |2016-12-28T13:38:23+00:001 februari 2016|Actueel, Cases|

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering kwam tijdens de schandalig late behandeling van het ontwerp tot wijziging van de gerechtsdeurwaarderswet aan de orde. Het wordt in de gerechtsdeurwaarderswet onder artikel 20 gebracht, een handeling die de deurwaarder mag uitvoeren zonder toestemming van de Minister. De Minister zegde een studie toe: als die er serieus [...]

januari 2016

Wel of niet executeren tegen een derde?

By |2016-12-28T13:38:23+00:0018 januari 2016|Cases|

Executeren Van tijd tot tijd komt de vraag op of een executoriale titel ten name van de erflater geëxecuteerd mag worden tegen een erfgenaam van de schuldenaar zonder dat tegen die partij een afzonderlijke titel is verkregen. Executie “tegen” een niet schuldenaar of veroordeelde is geen onbekende in ons rechtssysteem. Meest in het oog springt [...]