De nieuwe beslagvrije voet, berekening eenvoudiger en betere bescherming van het bestaansminimum. Belastingdienst verlaagt zelf minimum met 10% (overtuigt in dit verband niet)

2017-02-28T14:24:46+01:00

Op 16 februari jl. is het wetsvoorstel Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door de Kamer en is er een belangrijke stap gezet naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden. Om ervoor te zorgen dat mensen immers voldoende geld moeten overhouden om van te leven, zorgt de zogenoemde beslagvrije voet daarvoor. De nieuwe regeling zorgt ervoor  dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger is en het proces van beslaglegging zodanig is ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten. Dat vergroot de kans dat mensen met schulden een stabiele financiele situatie kunnen bereiken. De contouren schetste ik in mijn eerder blog [...]