De “KEI” is door de kerk: KEI civiel 1.0 gaat als verplichte pilot van start

2017-04-18T08:03:43+02:00

In de beginne was er het Goede Vrijdag overleg van 2012! Er kwam een wetsontwerp KEI, een wetsontwerp Hoger Beroep en Cassatie, een invoeringswet KEI en een Rijkswet KEI en nog 4 AMvB’s. Vervolgens kwam er het Experiment, de Pre pilot. Na ettelijke uitstellen Zag De Minister Dat Het goed was en laat dat nu net op Witte Donderdag 2017, 5 jaar later zijn... Eindelijk is de kogel door de kerk: het verplicht invoeren van KEI bij de civiele kamers van de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland per 1 september 2017. Na alle uitstellen gebeurt het dan eindelijk en dat is maar goed ook want het [...]