Doorberekening kosten van tuchtrecht

2016-01-25T10:35:11+01:00

De afgelopen week heeft in de tweede kamer dan eindelijk het debat plaatsgevonden over 2 wetsontwerpen die de beroepsgroep gerechtsdeurwaarder raken. Een ontwerp (34145) wil de kosten van overheidstuchtrecht naar de juridische beroepsgroepen doorschuiven. Het kamerlid van Nispen van de SP verwoordde het nog wel het meest treffend: Verder vind ik het principieel niet juist dat je onafhankelijke rechters die tuchtrechtspraak over je uitoefenen, moet gaan betalen. Tuchtrechtspraak is gewoon een vorm van rechtspraak; de kosten daarvan moeten door de samenleving als geheel worden gedragen. De advocatuur moet bijvoorbeeld gaan betalen voor rechters die over advocaten rechtspreken. Dat leidt tot een schijn van belangenverstrengeling en [...]