april 2016

Wet doorstroming huurmarkt, nu de uitvoering

2016-12-28T13:38:21+01:00

Het derde en voorlopig laatste blog over de wet doorstroming huurmarkt. Er is kritiek gekomen op mijn stellingname: is een tijdelijke huurovereenkomst zo erg? Natuurlijk niet en de Minister heeft een stuk extra bescherming willen bieden door Woningwet te wijzigen. Als ik het kamerstuk 34373 bezie (er is als ik dit blog schrijf nog geen staatsblad) lees ik in het nieuwe art. 50 onder meer: (..) 1. De toegelaten instelling gaat, behoudens het bepaalde bij en krachtens de artikelen 50 en 50a en artikel II, derde lid, derde en vierde volzin, van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, met betrekking tot haar woongelegenheden, bedoeld in artikel [...]

Wet doorstroming huurmarkt, nu de uitvoering2016-12-28T13:38:21+01:00

februari 2016

Einde huurbescherming bij woonruimte?

2016-03-18T09:38:09+01:00

Bij sommige onderwerpen verwacht je een kamerbehandeling die fel maar vooral ook langdurig zal zijn, zo niet ontwerp 34373, de zgn. Wet doorstroming huurmarkt 2015. Dat ontwerp wordt in een noodgang door de kamer gejaagd. Het ontwerp mikt (en dat is ook de titel) op doorstroming huurmarkt. Persoonlijk zie ik het als de grootste slag voor de rechten van huurders sinds het einde van de liberalisering in 1979, misschien zelfs wel sinds de huurwet uit 1950. Die laatste wet ken ik enkel uit de handboeken. Dat er iets moest gebeuren is duidelijk: de huurmarkt zit op slot omdat er al minstens 15 jaar volstrekt onvoldoende [...]

Einde huurbescherming bij woonruimte?2016-03-18T09:38:09+01:00
Ga naar de bovenkant