april 2016

Elk exploot is een ambtshandeling

2016-12-28T13:38:21+01:00

Op 18 februari 2016 heeft de ledenraad van de KBvG een bestuursnotitie goedgekeurd over exploot/ambtshandelingen. Het ambtelijk handelen van de gerechtsdeurwaarder is door de wetgever omschreven in artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet (hierna GDW-wet). De opsomming is niet limitatief, er zijn andere taken zoals het optreden als ontvangende en verzendende instantie onder de gerechtsdeurwaarderswet en opzegging van huurovereenkomsten die in specifieke bepalingen zijn opgenomen. Het handelen is geen open stelsel, niet ieder handelen kan tot ambtshandeling worden verheven. Als een gerechtsdeurwaarder een huurcontract opmaakt is het daardoor geen ambtshandeling. Een betekening van een pandakte door de pandgever aan de pandhouder maakt het niet tot een [...]

Elk exploot is een ambtshandeling2016-12-28T13:38:21+01:00

februari 2016

De gerechtsdeurwaarderswet verandert, het eindspel!

2016-12-28T13:38:22+01:00

Na (toch wel enige) opwinding over het alsmaar uitstellen, uitstellen, uitstellen  van de behandeling van de gerechtsdeurwaarderswet is er dan de anticlimax. Het geheel wordt op een avond in januari afgeraffeld en de Eerste Kamer is er binnen een week klaar mee. Wat ook meeliftte was een heel slecht wetsontwerp dat de kosten van toezicht en tuchtrecht bij KBvG, KNB en NOvA gaat leggen. Veel collega’s zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt toen het ontwerp in 2014 kwam: de deurwaarder in loondienst mocht blijven. De hoofdmoot is gebleven, zoals die volstrekt overbodige wijziging van termen: toegevoegd-gerechtsdeurwaarder. Dat levert mogelijk drukkers een hoop extra werk op [...]

De gerechtsdeurwaarderswet verandert, het eindspel!2016-12-28T13:38:22+01:00
Ga naar de bovenkant