Onderzoek WODC: verhoging griffierecht leidt tot vermindering (25% sinds 2010) van het aantal procedures

2018-01-11T12:05:29+01:00

In 2010 is in het kader van de bezuinigingen een grote verhoging doorgevoerd van het zgn. griffierecht, dat is de vergoeding die iedere rechtszoekende moet betalen om een procedure te kunnen beginnen. Deze vergoeding betalen wij vervolgens weer aan het gerecht. De hoogte van het griffierecht is direct gekoppeld aan de hoogte van de geldvordering en er gelden een aantal tariefschijven. Bij de verhoging in 2011 zijn die schijven aangepast om een zo hoog mogelijke opbrengst voor de overheid op te leveren en men is specifiek verschil gaan maken tussen rechtspersonen die procederen en natuurlijke personen als schuldeisers. De overheid weet dat er heel veel zgn. repeat players zijn: [...]