De vraag bij de toewijsbaarheid van de incassokosten (WIK) bij een gedeeltelijke betaling…

2016-07-12T08:06:10+02:00

Indien er binnen de termijn van veertien dagen een deel van de vordering wordt voldaan, dienen de incassokosten dan te worden (her)berekend over het onbetaald gebleven gedeelte van de vordering of is de schuldenaar ook dan het in de veertiendagenbrief aangezegde bedrag van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd? De kantonrechter te Almere heeft bij vonnis van 1 juni 2016[1] de HR onder andere deze vraag gesteld. In de definitieve beslissing klonk terecht kritiek op de praktijk door: (..) 2.8. Anders dan Fa-med lijkt te betogen, zijn de voor de gebruiker van de veertiendagenbrief en de in de rechtspraak bestaande onduidelijkheden (met name) ontstaan doordat de gebruikers [...]