juli 2016

De vraag bij de toewijsbaarheid van de incassokosten (WIK) bij een gedeeltelijke betaling…

2016-07-12T08:06:10+02:00

Indien er binnen de termijn van veertien dagen een deel van de vordering wordt voldaan, dienen de incassokosten dan te worden (her)berekend over het onbetaald gebleven gedeelte van de vordering of is de schuldenaar ook dan het in de veertiendagenbrief aangezegde bedrag van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd? De kantonrechter te Almere heeft bij vonnis van 1 juni 2016[1] de HR onder andere deze vraag gesteld. In de definitieve beslissing klonk terecht kritiek op de praktijk door: (..) 2.8. Anders dan Fa-med lijkt te betogen, zijn de voor de gebruiker van de veertiendagenbrief en de in de rechtspraak bestaande onduidelijkheden (met name) ontstaan doordat de gebruikers [...]

De vraag bij de toewijsbaarheid van de incassokosten (WIK) bij een gedeeltelijke betaling…2016-07-12T08:06:10+02:00

maart 2016

Artikel 6:96 lid 6 BW: de kantonrechter te Almere doet er iets mee. Eindelijk…

2016-12-28T13:38:22+01:00

Artikel 6:96 lid 6 BW: de kantonrechter te Almere pakt de handschoen op! Eindelijk... In een van mijn eerste blogs de linkerhand weet bij het Hof Den Haag niet wat de rechterhand doet.... (11 augustus 2015), eindigde ik met: welke rechter pakt de handschoen op? Het heeft heel lang geduurd. Collega Wisseborn stelt – naar mij is verteld - de berekening van de termijn van artikel 6:96 lid 6 BW met grote regelmaat in dagvaardingen aan de orde, tot nu toe zonder respons. In een zaak bij de kantonrechter te Roermond waarin het probleem van de 14 dagen overduidelijk speelde1 en de pre judiciële vragen op [...]

Artikel 6:96 lid 6 BW: de kantonrechter te Almere doet er iets mee. Eindelijk…2016-12-28T13:38:22+01:00
Ga naar de bovenkant