Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast en al helemaal bij een ontruiming…

2016-03-14T20:41:29+01:00

Recentelijk werd ik bijna slachtoffer van een doodzonde: bij een kwestie keek ik niet in de geldende wettekst, enkel naar vrij recent (2014) gepubliceerde jurisprudentie... Wat was het geval: een pand was met toepassing van 3:268 BW onderhands verkocht en daarna kreeg ik de grosse van de beschikking met verzoek betrokkene te ontruimen. Ik had nog in herinnering een in 2014 (!) gepubliceerde beslissing van de rechtbank Roermond uit 2011[1]. Een schuldenaar vocht in die zaak de ontruiming aan omdat daar volgens hem geen titel voor bestond. De wet regelde in 525 Rv immers enkel de openbare veiling maar een schakelbepaling naar 3:268 of 548 [...]