Elk exploot is een ambtshandeling

2016-12-28T13:38:21+01:00

Op 18 februari 2016 heeft de ledenraad van de KBvG een bestuursnotitie goedgekeurd over exploot/ambtshandelingen. Het ambtelijk handelen van de gerechtsdeurwaarder is door de wetgever omschreven in artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet (hierna GDW-wet). De opsomming is niet limitatief, er zijn andere taken zoals het optreden als ontvangende en verzendende instantie onder de gerechtsdeurwaarderswet en opzegging van huurovereenkomsten die in specifieke bepalingen zijn opgenomen. Het handelen is geen open stelsel, niet ieder handelen kan tot ambtshandeling worden verheven. Als een gerechtsdeurwaarder een huurcontract opmaakt is het daardoor geen ambtshandeling. Een betekening van een pandakte door de pandgever aan de pandhouder maakt het niet tot een [...]