VORMERKUNG, WAT IS DAT VOOR EEN GEK DING?

2016-01-04T09:48:14+01:00

Op 1 januari 2016 treedt wet verbeterde werking Vormerkung bij beslag (Stb. 2015, 396) in werking. Deze wet wijzigt Rv op een aantal punten en zou de problemen rond het systeem moeten oplossen, althans dat is de bedoeling van de wetgever. De Vormerkung moet worden afgeschaft, dat was overigens de terechte opmerking van Oscar Jans, bestuurslid van de KBvG, in zijn reactie op het consultatiedocument betreffende wijziging van het systeem van de Vormerkung van art. 7:3 BW. Jans betoogde, niet zonder reden, dat de Vormerkung iets is dat niet in ons executie en beslagrecht thuishoort. Het is na een martelgang van bijna 10 jaar in 2003 [...]