Het wettelijk Moratorium: dan toch? Ik zie het niet als een groot kwaad maar 6 maanden is wel heel dol

2016-05-02T09:01:01+02:00

In 2012 is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (kamerstuk 32291) in werking getreden. Die wet bevatte een voor de praktijk zeer vergaande bepaling  Artikel 5 Moratorium Het college kan de rechtbank verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen, waarin elke bevoegdheid van de schuldeiser tot verhaal op de goederen van de schuldenaar en tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet kan worden uitgeoefend, voor een periode van maximaal zes maanden. Een afkoelingsperiode als bedoeld in het eerste lid wordt slechts afgekondigd indien deze periode noodzakelijk is in het kader van schuldhulpverlening en indien is voldaan aan bij algemene maatregel van [...]