Artikel 6:96 lid 6 BW: de kantonrechter te Almere doet er iets mee. Eindelijk…

2016-12-28T13:38:22+01:00

Artikel 6:96 lid 6 BW: de kantonrechter te Almere pakt de handschoen op! Eindelijk... In een van mijn eerste blogs de linkerhand weet bij het Hof Den Haag niet wat de rechterhand doet.... (11 augustus 2015), eindigde ik met: welke rechter pakt de handschoen op? Het heeft heel lang geduurd. Collega Wisseborn stelt – naar mij is verteld - de berekening van de termijn van artikel 6:96 lid 6 BW met grote regelmaat in dagvaardingen aan de orde, tot nu toe zonder respons. In een zaak bij de kantonrechter te Roermond waarin het probleem van de 14 dagen overduidelijk speelde1 en de pre judiciële vragen op [...]